Coagulant si instalatii pentru epurarea mecano-chimica avansata a apelor reziduale


Fluxul tehnologic de tratare mecano-chimica in statia pilot mobila


Recoltarea apei uzate
Pentru recoltarea apei uzate in vederea tratarii ei prin statia pilot mobila, se introduce conducta cu sorbul aferent in sursa de apa uzata si se porneste pompa de aspiratie a apei uzate. Aceasta pompa refuleaza apa uzata in vasul de colectare. Legatura facuta cu sursa se va mentine in continuare deoarece pompa de aspiratie este automatizata prin electrozi de nivel plasati in vasul de colectare. Pompa va reporni de fiecare data cand nivelul apei din vas ajunge la minimul stabilit, ca urmare a consumului de apa uzata in procesul de tratare mecano-chimica, consum determinat de debitul pompei dozatoare de apa bruta (uzata) si de durata de functionare a statiei.

Pomparea dozata a apei uzate brute
Din vasul de colectare, apa reziduala bruta este pompata de catre o pompa dozatoare, cu debit constant, prestabilit, spre coloana de reactie. Simultan cu pornirea acestei pompe pornesc, prin interblocare si pompele de dozare a coagulantului si a laptelui de var. Pompele dozatoare sunt de tipul cu membrana si debit variabil. Debitul pompei de coagulant se prestabileste la valoarea gasita prin jar-test fata de debitul pompei de apa bruta iar debitul pompei de lapte de var, avand acelasi interval de variatie ca si pompa de dozare a coagulantului, este reglat de o bucla de control a pH-ului, in vederea obtinerii, dupa tratare a unui pH = 7,8 - 8,2.

Reactia
Reactia chimica de precipitare a impurificatorilor are loc in coloana de reactie. Apa bruta este introdusa in la baza coloanei printr-un racord tangential care asigura o circulatie ascendenta turbionara a apei in coloana si un timp de contact de 5-6 minute intre coagulant si apa reziduala bruta. Coagulantul se adauga in conducta de refulate a apei reziduale, la intrarea in coloana. Laptele de var se adauga in partea superioara a coloanei printr-un dispersor care asigura uniformitatea distributiei, dupa care apa trece in conducta de admisie a decantorului vertical. Electrodul de masurare a pH-ului este amplasat in aceasta conducta si comanda debitul pompei dozatoare a laptelui de var astfel incat sa se obtina, in final, pH = 8-8,2.

Decantarea
Separarea apei limpezite de namolul format din compactarea flocoanelor precipitate de catre coagulant, se face intr-un decantor vertical, de forma cilindro-tronconica, care asigura un timp de decantare de 2 ore atunci cand statia de epurare functioneaza la capacitatea maxima (150 l/h).

Supernatantul este colectat in partea superioara a decantorului si este evacuat gravitational spre vasul de colectare si control al apei epurate. Namolul este evacuat din partea inferioara a partii tronconice, fiind trimis, tot gravitational, spre patul de filtrare si uscare.

Reactivi
Reactivii utilizati sunt :

1. Coagulantul tip CMS
2. Laptele de var

Coagulantul se prepara la sectia de preparare a lui, de la S.C. ARMIND S.R.L. din Bacau si se transporta intr-unul sau doua bidoane din PVC sau PE de cate 20 l fiecare. Din acestea coagulantul se transvazeaza in vasul de consum, montat in statia pilot, din care este dozat cu ajutorul pompei dozatoare.

Laptele de var se prepara in prealabil din var hidratat si apa, in concentratie de 5% si se transporta, ca si coagulantul, in unul sau doua vase din PVC sau PE de cate 20 litri. La utilizare, continutul vasului transportor se agita puternic, pentru omogenizarea continutului (in timpul transportului laptele de var decanteaza) si se transvazeaza, partial, in vasul de consum prevazut cu un agitator, din care este dozat in fluxul de epurare cu ajutorul pompei dozatoare comandate printr-o bucla de automatizare de catre un electrod pH in vederea atingerii, in final, a unui pH = 8 - 8,2. Agitatorul trebuie sa functioneze neintrerupt in timpul tratarii mecano-chimice.

 © Nikolic - Ursache snc. Toate drepturile rezervate. Oportunitati de afaceri