Coagulant si instalatii pentru epurarea mecano-chimica avansata a apelor reziduale


Despre epurarea apelor reziduale


Definiri

Prin ape reziduale se inteleg toate acele ape care se scurg din diferite surse si sunt poluate in comparatie cu apele folosite initial. Sursele pot fi: - Industriile de orice fel (ape reziduale industriale) - Locuinte, birouri, asezaminte etc. (ape reziduale menajere) - Platforme variate de pe care se scurg apele meteorice: parcaje, piete etc. - Unitati zootehnice - Unitati spitalicesti etc.

Incarcari cu poluanti

Tipul si nivelul incarcarilor cu substante poluante este extrem de variat si depinde de provenienta apelor reziduale, de tehnologiile aplicate in industria sau zootehnia respectiva, de structura unitatilor spitalicesti, de natura platformelor spalate de precipitatii etc. In general se poate afirma ca cele mai putin poluate sunt apele reziduale menajere si cele de pe platforme spalate de precipitatii iar cele mai poluate sunt apele reziduale industriale si cele din zootehnie.

Epurarea apelor reziduale

Prin epurarea apelor reziduale se intelege totalitatea masurilor si tehnicilor aplicate in vederea reducerii incarcarilor cu elemente poluante pana sub nivelurile maxim admise de reglementarile legale in vigoare.

Organe de control

Respectarea legislatiei privind calitatea apelor reziduale deversate este controlata de catre organele : - Apele Romane - Inspectoratele teritoriale de Mediu - Agentiile teritoriale de Mediu - Garda de Mediu

Masuri

Organele de control, in cazul nerespectarii reglementarilor privind calitatea apelor reziduale, aplica amenzi si sanctiuni care pot merge pana la inchiderea unitatilor contraveniente.

Normele tehnice de poluare a apelor

Legislatia privind incarcarile limita ale poluantilor din apele reziduale, este sintetizata in doua acte normative: - NTPA 001/2005, pentru descarcari in apele de suprafata; - NTPA 002/2005, pentru descarcari in canalizarile orasenesti.
Fata de limitele impuse de Normativele de mai sus, Organele Teritoriale pot impune, de la caz la caz, restrictii suplimentare privind limitele admise.
Tabelul urmator sintetizeaza limitele admise de cele doua acte normative la principalii indicatori de poluare:


Consumul chimic de oxigen este dat in ipoteza unui raport CBO5/CCOCr egal sau mai mare de 0,4. Desigur, exista si alti indicatori de calitate impusi dar care, in practica domeniului nostru, se intalnesc mult mai rar sau deloc.

 © Nikolic - Ursache snc. Toate drepturile rezervate. Oportunitati de afaceri